Vragenminuutjes

De Expert - Tradities van familie gebruiken om te innoveren
Vraag het de expert
BedrijfsopvolgingStrategisch ondernemerschapVragenminuutjesLEFFamiliebedrijvenLandelijk Expertisecentrum FamiliebedrijvenGoed bestuur

De Expert - Tradities van familie gebruiken om te innoveren

‘Om te innoveren, moet je het verleden achter je laten’, is een gevleugelde uitspraak. Maar geldt dat ook voor tradities in familiebedrijven? Moet je er afscheid van nemen om de vlucht naar voren te kunnen maken? Niets blijkt minder waar. Familiebedrijven lopen al sinds jaar en dag voorop als het om innovatie gaat. Interessant is te kijken of en welke rol de familietradities daarin spelen. De belangrijkste insights vanuit het onderzoek zijn te lezen in een bijdrage van Alfredo op de website van Family Capital https://famcap.squarespace.com/articles/2016/9/28/viewpoint-how-family-businesses-are-innovating-through-tradition
01:15
De Expert - Onderdeel zijn van een familiebedrijf als niet-familie
Vraag het de expert
BedrijfsopvolgingVragenminuutjesLEFFamiliebedrijvenLandelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

De Expert - Onderdeel zijn van een familiebedrijf als niet-familie

Een sterkte waarde in familiebedrijven is ‘samen, met elkaar’. Maar ervaren medewerkers die niet tot de familie behoren dit ook zo? Belangrijke vraag want medewerkers die voelen dat ze erbij horen, zijn loyaler, hebben plezier in hun werk en zijn daardoor gemotiveerder. Ligt hier nog een uitdaging voor uw bedrijf? Aan de hand van een best practice, het familiebedrijf Micodo, wordt in dit artikel in concrete stappen uitgelegd hoe familiebedrijven hun onderscheidende waarden maximaal kunnen benutten. https://www.logistiek.nl/logistieke-dienstverlening/blog/2015/12/gebruiken-familiebedrijven-hun-waarden-om-onderscheidend-te-zijn-101140938?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.117555083.341912498.1537344378-1571036334.1531123180
01:11
De Expert - Drie componenten van een goede relatie
Vraag het de expert
BedrijfsopvolgingFamiliestatuutVragenminuutjesLEFFamiliebedrijvenLandelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

De Expert - Drie componenten van een goede relatie

Een hechte familierelatie heeft een positief effect op klanten, op medewerkers en op het imago van het bedrijf. Klanten voelen bijvoorbeeld sterk de eenheid, de daadkracht. Medewerkers voelen de geborgenheid en ervaren leiderschap. Wat kun je als familie doen om die familierelatie verder te verstevigen? Lees ook het rapport dat Joe Astrachan samen met Annika Hall hierover heeft geschreven: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Family_business_cohesion_and_profitability/$FILE/EYFamilybusinesscohesionprofitability.pdf C. Hall and J. Astrachan. ’In harmony, Family Business cohesion and profitability. Initial findings from the global survey of the world’s largest family businesses.’ EYGM Limited, 2017
01:08
De Expert - De kracht van een volgende generatie
Vraag het de expert
BedrijfsopvolgingVragenminuutjesLEFFamiliebedrijvenLandelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

De Expert - De kracht van een volgende generatie

Wat als de volgende generatie niet geïnteresseerd is in een plek in het bedrijf, maar een ander carrière pad ambieert? Zijn ze dan van geen waarde meer voor het familiebedrijf? ‘Nee, dat hoeft zeker niet’ zegt Michael Carney. Er ontstaan ook kansen… Meer hierover weten? kijk en lees over het voorkomen van het gevoel ‘gevangen te zitten’ in het familiebedrijf https://www.tharawat-magazine.com/sustain/trapped-in-family-business/#gs.IW1xPW8
01:03
De Expert - Het belang van interactie met onderzoekers
Vraag het de expert
BedrijfsopvolgingStrategisch ondernemerschapVragenminuutjesLEFFamiliebedrijvenLandelijk Expertisecentrum FamiliebedrijvenGoed bestuur

De Expert - Het belang van interactie met onderzoekers

De werelden van de kennisinstellingen en de familiebedrijven hebben op het eerste oog nauwelijks raakvlakken. Toch kan intensieve interactie tussen beide enorme meerwaarde voor zowel de familiebedrijven als voor de onderzoekers opleveren. Wat is dan die meerwaarde en waarin kunnen beide elkaar versterken? Ramia is uitgever van het blad Tharawat Magazine. Het blad met website en podcasts is een heel mooi platform waar de interactie tussen theorie en praktijk plaatsvindt. https://www.tharawat-magazine.com/#gs.ODihXyw
01:07
De Expert - Omgaan met Generatie Z
Vraag het de expert
BedrijfsopvolgingVragenminuutjesLEFFamiliebedrijvenLandelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

De Expert - Omgaan met Generatie Z

Hoe stomen we de volgende generatie klaar voor het familiebedrijf? Wat hebben de opvolgers, naast ervaring opdoen in het bedrijf, nodig om te groeien in hun toekomstige rol? Om enthousiast aan de start te staan en enthousiast te blijven? Wat kunnen onderwijsinstellingen hieraan bijdragen? Meer lezen over Generatie Z en wat hun komst zal betekenen op de werkvloer? Kijk eens op de website van studytube.nl: https://www.studytube.nl/blog/dit-zijn-de-4-verschillende-generaties-op-de-werkvloer-van-2018
01:14
De Expert - Op welke aspecten moet je letten bij een goed familiegesprek?
Vraag het de expert
BedrijfsopvolgingVragenminuutjesLandelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

De Expert - Op welke aspecten moet je letten bij een goed familiegesprek?

In deze aflevering van de Expert geeft onderzoeker van het LEF Jelle Bouma antwoord op de vraag: Op welke aspecten moet je letten bij een goed familiegesprek?
00:58
De Expert - Welke aspecten zijn belangrijk bij een familiegesprek?
Vraag het de expert
BedrijfsopvolgingVragenminuutjesLandelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

De Expert - Welke aspecten zijn belangrijk bij een familiegesprek?

In deze aflevering van de Expert antwoord op de vraag: Welke aspecten zijn belangrijk bij een familiegesprek.
00:58
De Expert - Welke onderwerpen moeten bij een familiegesprek aan orde komen?
Vraag het de expert
BedrijfsopvolgingVragenminuutjesFamiliebedrijvenLandelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

De Expert - Welke onderwerpen moeten bij een familiegesprek aan orde komen?

In de Expert worden belangrijke vragen beantwoord. In deze aflevering geeft Jelle Bouma, onderzoeker van LEF, antwoord op de vraag: Welke onderwerpen moeten bij een familiegesprek aan orde komen?
00:41
De Expert - Waarom zijn familiegesprekken zo belangrijk voor bedrijfsopvolging
Vraag het de expert
BedrijfsopvolgingVragenminuutjesLEFFamiliebedrijven

De Expert - Waarom zijn familiegesprekken zo belangrijk voor bedrijfsopvolging

In deze aflevering geeft senior researcher Erik Veldhuizen antwoord op de vraag: waarom zijn familiegesprekken zo belangrijk voor bedrijfsopvolging
00:28
De Expert - Advies aan ondernemers over het hebben van een Raad van Advies
Vraag het de expert
Raad van AdviesVragenminuutjes

De Expert - Advies aan ondernemers over het hebben van een Raad van Advies

Directeur Alex van Hooff van Burgers' Zoo geeft advies. Want waarom zou je als ondernemer een Raad van Advies moeten hebben
00:36
De Expert - Wat zijn de do's and don'ts bij het werken met een Raad van Advies
Vraag het de expert
Raad van AdviesVragenminuutjes

De Expert - Wat zijn de do's and don'ts bij het werken met een Raad van Advies

Directeur Alex van Hooff van Dierentuin Burgers' Zoo geeft advies. Wat zijn de do's en don'ts als je gaat werken met een Raad van Advies.
00:24